29
- Lipiec
2017
Posted By : HEATTECH
Możliwość komentowania Program KAWKA została wyłączona
Program KAWKA

Czym jest program KAWKA?

Walka z niską emisją jest niezwykle ważnym zadaniem, w które powinien zaangażować się każdy z nas. Możemy więc działać bezpośrednio – na przykład poprzez wymianę pieca opalanego węglem, ale też i pośrednio – informując innych o szkodliwości niskiej emisji.

Celem programu KAWKA jest przeciwdziałanie niskiej emisji, czyli emisji na niskiej wysokości szkodliwych pyłów i gazów. O jaką wysokość chodzi? Ścisłe i precyzyjne określenie tego pojęcia jest dość trudne, niemniej przyjmuje się, że chodzi o kominy i inne źródła emisji umieszczone na wysokości nie wyższej niż 40m.

Co obejmuje dotacja?

Dotacje z budżetu miasta pokryją aż 70% kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę pieców i kotłowni opalanych węglem. Jakie działania zostaną dofinansowane?

Dotacja przyznawana ze środków budżetu miasta obejmuje następujące działania:

 • Trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Taki system może być zamieniony na:
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • ogrzewanie gazowe
  • ogrzewanie elektryczne
  • odnawialne źródło energii

Zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji

 • Podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego
 • Instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego
 • Termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym.
Category: